Onderhoud van tuinen

Elke tuin of groen object heeft onderhoud nodig dan is wel duidelijk. Ook in dit segment bieden wij een aantal diensten aan, denk bijvoorbeeld aan:

-Het snoeien van struiken, bomen en heesters
-Onderhoud van borders
-Scheren van hagen
-Onderhoud van gazons
-Onkruidbestrijding

Deze diensten kunnen worden uitgevoerd worden op een aantal manieren, namelijk: op regiebasis, winter of voorjaarsbeurt, of volgens een onderhoudscontract.

Dit laatste wordt samen met de opdrachtgever opgesteld en besproken. Hierbij wordt een duidelijk overzicht gemaakt welk onderhoud wenselijk is en in welke frequentie dit plaats vindt. Dit kan maandelijks of wekelijks zijn. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van gazons of borderonderhoud.

Vaak is dit de geschiktste manier van onderhoud, omdat u precies op de hoogte bent wat er gebeurt en wanneer deze plaats vindt.


Terug naar diensten