Gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding vindt plaats op twee manieren. Dit kan zijn, preventief of curatief.

Preventieve gladheidbestrijding wil zeggen dat er voordat er sneeuw, ijzel of motsneeuw ligt, er al een laagje zout op de wegen of parkeerterreinen is aangebracht. Dit voorkomt bij daadwerkelijke sneeuwval dat het blijft liggen en aanvriest. Vaak is dit bij lichte sneeuwval al genoeg om uw terrein vrij te houden van sneeuw, zonder dat er een schuif aan te pas hoeft te komen.

Curatieve gladheidbestrijding is het daadwerkelijk ruimen van sneeuw. Dit gebeurt door middel van een schuif en strooier. Uw terrein wordt dan geheel vrij gemaakt, door het eerst schoon te schuiven en vervolgens een laagje zout te strooien zodat de sneeuwresten dooien en bijkomende sneeuw niet blijft liggen.

Dit gebeurt met een trekker die uitgerust is met schuif en strooier.


Terug naar diensten